Mødet afholdes: 22. Sep 2020 kl: 15:00
Mødested: Gorrissen Federspiel Axel Towers Axeltorv 2 1609 København V

En af de væsentligste nyskabelser ved databeskyttelsesforordningen er den markante forøgelse af bødeniveauet i forhold til, hvad der var gældende i dansk ret under persondataloven. Bl.a. af denne grund nyder den strafferetlige håndhævelse af forordningen stor opmærksomhed.

 

Dansk Forening for Persondataret inviterer på denne baggrund til medlemsarrangement tirsdag den 22. september 2020 kl. 15.00, hvor temaet vil være den strafferetlige håndhævelse af databeskyttelsesforordningen og de kompetente myndigheders erfaringer hidtil.

 

Program:

 

15.00: Velkomst og nyt fra databeskyttelsesretten, herunder EU-Domstolens afgørelse i ”Schrems II-sagen”

 

15.30: Datatilsynets rolle i GDPR-straffesagskæden – erfaringer hidtil v/specialkonsulent Eva Volfing, Datatilsynet

 

16.10: Pause

 

16.20: Politiets rolle i GDPR-straffesagskæden – erfaringer hidtil v/ Databeskyttelseschef Christian Wiese Svanberg, Rigspolitiet

 

17.00: Anklagemyndighedens vurdering og førelse af straffesager om overtrædelse af GDPR – erfaringer hidtil v/ Databeskyttelseschef Klaus Toftgaard, Rigsadvokaten

 

17.40: Afrunding v/ formand Henrik Udsen og forfriskninger

 

Sted:

Gorrissen Federspiel

Axel Towers

Axeltorv 2

1609 København V

Tilmelding skal ske via email. Der er sendt mails herom til foreningens medlemmer.

 

Hvis der er spørgsmål, så kontakt venligst sekretariatet på persondataret@bruunhjejle.dk