Medlemsarrangement om den strafferetlige håndhævelse af GDPR tirsdag den 22. september 2020

En af de væsentligste nyskabelser ved databeskyttelsesforordningen er den markante forøgelse af bødeniveauet i forhold til, hvad der var gældende i dansk ret under persondataloven. Bl.a. af denne grund nyder den strafferetlige håndhævelse af forordningen stor opmærksomhed.   Dansk Forening for Persondataret inviterer på denne baggrund til medlemsarrangement tirsdag den 22. september 2020 kl. 15.00,

Arrangement om det ansættelsesretlige område og Datatilsynets erfaringer i de første 6 måneder under GDPR

Dansk Forening for Persondataret inviterer til gå-hjem-møde onsdag den 20. februar 2019 kl. 16.00-18.00 hos hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K (ny lokation). Program: 16.00-16.15 Velkomst 16.15-16.45 Præsentation og nærmere gennemgang af Datatilsynets vejledning om databeskyttelse på det ansættelsesretlige område (kontorchef Astrid Mavrogenis og kommitteret Birgit Kleis, Datatilsynet) 16.45-17.05 Databeskyttelsen på det

Arrangement om tredjelandsoverførsler

Dansk Forening for Persondataret inviterer til seminar onsdag den 14. november 2018 kl. 8.30-11.30 hos Bruun & Hjejle Nørregade 21, 1165 København K Denne morgen sætter Pia Voldmester fokus på tredjelandsoverførsler, herunder Datatilsynets vejledning og den nye ”krigsregel”. Med udgangspunkt i den seneste praksis fra EU-Domstolen vil Christian Wiese Svanberg se på begreberne ”dataansvar” og

Cocktails & Databeskyttelse

I samarbejde med “Science & Cocktails” inviterer Dansk Forening for Persondataret til oplæg om Big Data og databeskyttelse med Prof. Yves-Alexandre de Montjoye fra Imperial College London. Arrangementet finder sted den 10. april 2018 kl. 20.00 i Byens Lys, Christiania Foreningens medlemmer modtager yderligere information pr. email.

Arrangement om den nye persondatalov 14. september 2017

Det Juridiske Fakultet, Justitsministeriet, Datatilsynet og Dansk Forening for Persondataret afholder seminar om den nye persondatalov Den 24. maj offentliggjorde Justitsministeriet betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og de retlige rammer for dansk lovgivning. I forbindelse hermed oplyste ministeriet, at der vil blive fremsat forslag til en ny dansk persondatalov i efteråret 2017. Et lovudkast forventes

Konference om databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018 i Dansk Forening for Persondataret

Som bekendt, finder den generelle databeskyttelsesforordning anvendelse fra den 25. maj. Dansk Forening for Persondataret, Microsoft, Det Juridiske Fakultet/CIIR og Dansk Erhverv inviterer til konference i anledning af dagen, hvor persondataforordningen træder i kraft. Kom og hør førende eksperter og beslutningstagere, og få indblik i, hvordan reglerne vil blive håndhævet. NB: Tilmelding skal ske til Dansk

Medlemsmøde: Databeskyttelsesforordningen – databehandlerens roller og ansvar

Det første medlemsarrangement i Dansk Forening for Persondataret finder som tidligere annonceret sted den 13. september 2016 kl. 9.00-11.30 i Studiegården, Studiestræde 6, 1455 København K, kantinen, 3. sal. og har titlen: ”Databeskyttelsesforordningen – Databehandlerens rolle og ansvar”

Arrangementets program:

1. Velkomst og introduktion om foreningen v/ formand Henrik Udsen

2. Nyheder fra persondatarettens område v/ næstformand Christian Wiese Svanberg

3. Databeskyttelsesforordningen set fra en databehandler v/ Mikkel Lund Pedersen, Data Protection Officer hos KMD

4. Juridiske risici og opmærksomhedspunkter ved håndteringen af databehandlere v/ næstformand Pia Voldmester

5. Debat og spørgsmål

————————————————————————

Arrangementet er alene åbent for medlemmer af foreningen. Dog kan studerende og fuldtidsforskere indskrevet på eller tilknyttet en højere læreanstalt deltage vederlagsfrit. Det bemærkes, at firmamedlemmer alene kan deltage med op til 5 b-medlemmer.

Tilmelding til arrangementet skal ske via email til sekretariatet på persondataret@bruunhjejle.dk