Medlemsarrangement om den strafferetlige håndhævelse af GDPR tirsdag den 22. september 2020

22. Sep 2020 kl: 15:00

En af de væsentligste nyskabelser ved databeskyttelsesforordningen er den markante forøgelse af bødeniveauet i forhold til, hvad der var gældende i dansk ret under persondataloven. Bl.a. af denne grund nyder den strafferetlige håndhævelse af forordningen stor opmærksomhed.   Dansk Forening for Persondataret inviterer på denne baggrund til medlemsarrangement tirsdag den 22. september 2020 kl. 15.00,

Læs mere

Arrangement om det ansættelsesretlige område og Datatilsynets erfaringer i de første 6 måneder under GDPR

20. Feb 2019 kl: 16:00

Dansk Forening for Persondataret inviterer til gå-hjem-møde onsdag den 20. februar 2019 kl. 16.00-18.00 hos hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K (ny lokation). Program: 16.00-16.15 Velkomst 16.15-16.45 Præsentation og nærmere gennemgang af Datatilsynets vejledning om databeskyttelse på det ansættelsesretlige område (kontorchef Astrid Mavrogenis og kommitteret Birgit Kleis, Datatilsynet) 16.45-17.05 Databeskyttelsen på det

Læs mere

Generalforsamling og debatarrangement om dataetik

27. Sep 2019 kl: 15:00

Fredag den 27. september 2019 kl. 15.00-18.00 afholder foreningen ordinær generalforsamling efterfulgt af debatarrangement om grænsefladerne mellem dataetik og databeskyttelsesret. Dagen afsluttes med fredagsbar.

Læs mere

Cocktails & Databeskyttelse

10. Apr 2018 kl: 20:00

I samarbejde med “Science & Cocktails” inviterer Dansk Forening for Persondataret til oplæg om Big Data og databeskyttelse med Prof. Yves-Alexandre de Montjoye fra Imperial College London. Arrangementet finder sted den 10. april 2018 kl. 20.00 i Byens Lys, Christiania Foreningens medlemmer modtager yderligere information pr. email.

Læs mere

Arrangement om tredjelandsoverførsler

14. Nov 2018 kl: 08:30

Dansk Forening for Persondataret inviterer til seminar onsdag den 14. november 2018 kl. 8.30-11.30 hos Bruun & Hjejle Nørregade 21, 1165 København K Denne morgen sætter Pia Voldmester fokus på tredjelandsoverførsler, herunder Datatilsynets vejledning og den nye ”krigsregel”. Med udgangspunkt i den seneste praksis fra EU-Domstolen vil Christian Wiese Svanberg se på begreberne ”dataansvar” og

Læs mere

Konference om databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018 i Dansk Forening for Persondataret

25. May 2018 kl: 09:00

Som bekendt, finder den generelle databeskyttelsesforordning anvendelse fra den 25. maj. Dansk Forening for Persondataret, Microsoft, Det Juridiske Fakultet/CIIR og Dansk Erhverv inviterer til konference i anledning af dagen, hvor persondataforordningen træder i kraft. Kom og hør førende eksperter og beslutningstagere, og få indblik i, hvordan reglerne vil blive håndhævet. NB: Tilmelding skal ske til Dansk

Læs mere

Medlemsmøde om “Binding Corporate Rules” (BCR) den 6. november 2017

6. Nov 2017 kl: 08:00

Dansk Forening for Persondataret inviterer til medlemsmøde om “Binding Corporate Rules” (BCR) den 6. november 2017 kl. 8.30-11.30 med efterfølgende let frokost. Hvad er BCR og hvilke overvejelser skal en virksomhed gøres sig, inden den kaster sig ud i et BCR-projekt? Hvor meget kræver det at implementere og vedligeholde et sæt BCR i en virksomhed?

Læs mere

Arrangement om den nye persondatalov 14. september 2017

14. Sep 2017 kl: 09:00

Det Juridiske Fakultet, Justitsministeriet, Datatilsynet og Dansk Forening for Persondataret afholder seminar om den nye persondatalov Den 24. maj offentliggjorde Justitsministeriet betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen og de retlige rammer for dansk lovgivning. I forbindelse hermed oplyste ministeriet, at der vil blive fremsat forslag til en ny dansk persondatalov i efteråret 2017. Et lovudkast forventes

Læs mere

Medlemsmøde: Databeskyttelsesforordningen – databehandlerens roller og ansvar

13. Sep 2016 kl: 09:00

Det første medlemsarrangement i Dansk Forening for Persondataret finder som tidligere annonceret sted den 13. september 2016 kl. 9.00-11.30 i Studiegården, Studiestræde 6, 1455 København K, kantinen, 3. sal. og har titlen: ”Databeskyttelsesforordningen – Databehandlerens rolle og ansvar”

Arrangementets program:

1. Velkomst og introduktion om foreningen v/ formand Henrik Udsen

2. Nyheder fra persondatarettens område v/ næstformand Christian Wiese Svanberg

3. Databeskyttelsesforordningen set fra en databehandler v/ Mikkel Lund Pedersen, Data Protection Officer hos KMD

4. Juridiske risici og opmærksomhedspunkter ved håndteringen af databehandlere v/ næstformand Pia Voldmester

5. Debat og spørgsmål

————————————————————————

Arrangementet er alene åbent for medlemmer af foreningen. Dog kan studerende og fuldtidsforskere indskrevet på eller tilknyttet en højere læreanstalt deltage vederlagsfrit. Det bemærkes, at firmamedlemmer alene kan deltage med op til 5 b-medlemmer.

Tilmelding til arrangementet skal ske via email til sekretariatet på persondataret@bruunhjejle.dk

Læs mere

Medlemsarrangement om den verserende logningssag for EU-Domstolen med deltagelse af den danske generaladvokat Henrik Øe

2. Nov 2016 kl: 13:30

Læs mere om arrangementet og tilmelding her: https://www.linkedin.com/pulse/generaladvokat-ved-eu-domstolen-henrik-øe-holder-om-wiese-svanberg?trk=hp-feed-article-title-publish  

Læs mere