Mødet afholdes: 13. Sep 2016 kl: 09:00
Mødested: Det Juridiske Fakultet, Studiegården, Studiestræde 6, 1455 København K, kantinen, 3. sal

Program
9.00-9.15 Velkomst og introduktion til foreningen (formand Henrik Udsen, Københavns Universitet)
9.15-9.45 Nyheder fra persondatarettens område (Christian Wiese Svanberg, Rigspolitiet)
9.45-10.00 Pause
10.00-10.45 Databeskyttelsesforordningen set fra en databehandlers synsvinkel (Mikkel Lund Pedersen, KMD)
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Juridiske risici og opmærksomhedspunkter ved håndteringen af databehandlere (Pia Voldmester, Bruun & Hjejle)