Mødet afholdes: 14. Nov 2018 kl: 08:30
Mødested: Bruun & Hjejle Nørregade 21, 1165 København K

Dansk Forening for Persondataret inviterer til seminar onsdag den 14. november 2018 kl. 8.30-11.30 hos Bruun & Hjejle Nørregade 21, 1165 København K

Denne morgen sætter Pia Voldmester fokus på tredjelandsoverførsler, herunder Datatilsynets vejledning og den nye ”krigsregel”. Med udgangspunkt i den seneste praksis fra EU-Domstolen vil Christian Wiese Svanberg se på begreberne ”dataansvar” og ”fælles dataansvar” som udlagt i C-25/2017 (Jehovan todistajat) og C-210/2016 (Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein).

Tilmelding kan ske via linket, der er sendt til alle medlemmer med opdaterede kontaktoplysninger.

Kontakt venligst sekretariatet på persondataret@bruunhjejle.dk, hvis du vil meldes ind eller skal have opdateret dine oplysninger.